VIKTIG INFO FRÅN REGERINGEN OM VACCINATIONSBEVIS!
Gäller fr.o.m 1 december 2021

Regeringen har beslutat att vaccinationsbevis krävs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 100 deltagare. Detta innebär att alla våra gäster måste uppvisa ett giltigt vaccinationspass för att besöka vår nattklubb.

Vaccinationspassens QR-kod scannas digitalt i entrén och kan uppvisas i mobil eller utskrivet på papper. I samband med uppvisande av vaccinationspass ska även en giltig legitimation kunna styrkas.

Vi följer regeringens beslut i denna fråga och uppdaterar löpande informationen till våra gäster. Tillsammans stoppar vi smittspridningen!

Läs mer om hur du skaffar vaccinationspass:
https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/
https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Läs mer om beslutet:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/11/beslut-om-vaccinationsbevis-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-galler-fran-1-december-2021/?fbclid=IwAR07stKZExVWf-gN8NiDnoeGGrFHyRAa_h_EvLPhlXVNi4wg_moOrru6Jc4

Kontakta oss för övriga frågor:
info@korianderkarlstad.se


© 2021 | Kapril i Karlstad AB | info@korianderkarlstad.se